znaki BHP, tabliczki informacyjne

Bezpieczeństwo przede wszystkim – znaki BHP

W naszym kraju obowiązują naprawdę precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń spada do minimum. Dzisiaj przepisy BHP nakładają konieczność właściwego znakowania budynków. Tym samym dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest aktualnie niezwykle ważna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – gdzie można je wypatrzeć?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszczane są na różnorodnych budynkach. Chodzi przede wszystkim o hale produkcyjne, kompleksy biurowe, jak a także szkoły czy urzędy, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą reguł postępowania w momencie pożaru czy innego rodzaju zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zaliczane są też instrukcje , które mówią o postępowaniu z odpadami , które mają charakter medyczny, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki oznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma odpowiednie oznaczenie trasy do ewakuacji. To ona jest wykorzystywana w momencie, kiedy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na wielu maszynach, które awaria wyłączyła z użycia – odnosi się to przykładowo wind. Znaki BHP szeroko stosowane są też w zakładach przemysłowych. Stosuje sięwówczas najczęściej znaki ostrzegawcze , ale także znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są produkowane?

Wykorzystywane obecnie znaki BHP są zawsze produkowane z materiału trwałego, który świetnie znosi złe warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to doskonałego gatunku PCV. Dzięki temu znaki BHP można stosować nie tylko wewnątrz budynków, ale też na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego doskonałego wyglądu i – co kluczowe – nadal pozostaną wyraźne. W wielu wypadkach powlekane są także warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one widoczne także w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Zamontowanie znaków BHP jest proste i nie nastręcza żadnych trudności. Doskonale poradzi sobie z tym każdy.

Kontakt z firmą:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]