Kancelaria prawna – odszkodowania za błędy lekarskie

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest wyjątkowo rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę będącą wynikiem czynów niedozwolonych, takich jak pobicie i błędy medyczne, za nieudane wakacje czy zagubiony bagaż lub odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Przykłady tego typu spraw można nieprzerwanie wymieniać, ale istotne jest to, że każdorazowo w przypadku powstania szkody jesteśmy gotowi do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

Na co dzień podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w różnego rodzaju sprawach. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach powstałych w wyniku wypadków zarówno komunikacyjnych, jak i innych, jak np. upadek na uszkodzonej nawierzchni. Nierzadko prowadzimy także sprawy wynikłe ze szkody zaistniałe podczas pobytu na wakacjach, spowodowanych m.in. rozbieżnościami w wykupionej ofercie a faktycznymi warunkami panującymi w hotelu lub kiedy bezpodstawnie nie wpuszczono nas na pokład samolotu. O naszą pomoc zwracają się również osoby pokrzywdzone na skutek błędów medycznych, takich jak powikłania przy porodzie lub operacji, podanie niewłaściwych leków czy leczenie przez dentystę niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.

Działania kancelarii prawnej w sprawach o odszkodowanie

W trakcie prowadzenia postępowań o odszkodowanie mierzymy się z bolesnymi doświadczeniami naszych Klientów, takimi jak niepełnosprawność spowodowana przez nieudolnego lekarza, wypadek samochodowy, w wyniku którego bliska im osoba straciła życie czy pobicie. Zawsze wiąże się to także z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas osoby poszkodowane. Naszą powinnością jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie oszacowanie jakiego odszkodowania może domagać się nasz Klient. Brak jest w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednakże nasze doświadczenie umożliwia nam udzielenie Klientom informacji, która daje im możliwość podjęcia decyzji co do dalszego toku sprawy.