Krakowska Kancelaria – rozwody, separacje, alimenty

Prawo rodzinne stanowi jeden z najważniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, aczkolwiek mamy duże doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, władzy rodzicielskiej czy macierzyństwa i ojcostwa.

Rozwody, alimenty, separacje – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to wyjątkowy obszar prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tej dziedziny wymaga od prawnika nie tylko znajomości przepisów, ale w głównej mierze odpowiedniej postawy w stosunku do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje najbardziej prywatne sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy przygotowani na bieżący kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez poszczególne stadia sprawy w bezbolesny dla nich sposób. Naszym celem jest dopasowanie się do oczekiwań naszych Klientów przede wszystkim w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – sposób działania kancelarii radców prawnych

Prowadzenie spraw rodzinnych rozpoczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez spotkanie twarzą w twarz lub rozmowę telefoniczną bądź przez Skype. Staramy się wówczas zgromadzić maksymalną ilość informacji dotyczących sprawy oraz poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Kolejne etapy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem oraz innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. W toku prowadzenia danej sprawy zawsze staramy się znaleźć możliwość na zamknięcie jej ugodowo. Takie podejście wynika z faktu, iż większość konfliktów ma swoje korzenie w silnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą neutralną, nie jest pod ich wpływem i ocenia sprawę jedynie pod kątem prawniczym.