Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/ znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o automatycznej windykacji należności.

Może być wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika różne działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła porównywalną liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie wniesiona w określonym czasie bez wątpienia się zwiększa. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – wiadomości o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może ustawić indywidualne scenariusze działań wszczynanych względem nie płacących klientów, określając między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Ostatecznie, pod warunkiem, iż wyliczone powyżej działania będą nieskuteczne, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także wyraźną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]