Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Jeśli chcesz skorzystać z generatora not księgowych, koniecznie wejdź na flobo.io/generator-not/.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z etapów procedury windykacyjnej, a może wystawiać natychmiast?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada zaznaczyć, że notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Wszak poślizg w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią prostego niedopatrzenia albo przejściowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz online

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które posiada również kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]