Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

W tym miejscu uzyskasz odpowiedź na pytanie, co to znaczy faktura proforma.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale również i gros osób realizujących zakupy online, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego często spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Należy jednak zostawić ją na przykład w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, który rodzajem zaproponowania pewnej oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, czyli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, gdyż dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie została wykonana, zatem warunki transakcji w niej przedstawione mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Co powinna określać faktura proforma?

Faktura proforma zawiera te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce i datę,
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie uwzględnionych zniżek,
  • określenie daty wykonania usługi lub doręczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca musi oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by łatwo można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej skutki podatkowe. Należy również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy odbiorca wpłaci już przedpłatę bądź wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.