Podstawowe informacje o systemie rozliczeń SWIFT

Na flobo.io odnajdziesz więcej informacji o systemie bankowym SWIFT.

Mimo, iż praktycznie systematycznie korzystamy z przelewów bankowych, sporo Polaków pierwszy raz dowiedziało się o systemie SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania nałożenia sankcji w stosunku do Rosji w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ale system SWIFT stosowany jest już od lat 70-tych ubiegłego stulecia i stanowi jeden z podstaw wydajnego funkcjonowania międzynarodowego rynku finansów.

System SWIFT nie jest jedynym w użyciu

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku znaczy Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednakże tego skrótu używa się po prostu do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego sfinalizowanie przelewów międzynarodowych byłoby zdecydowanie zdecydowanie bardziej skomplikowane niż teraz. SWIFT to najpopularniejszy, ale nie jedyny używany w dzisiejszych czasach system tego typu. Oprócz niego np. w Naszym kraju funkcjonują też z systemów: Express Elixir, SEPA czy SORBNET.Na świecie wykorzystywane są też różnorodne systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń bankowych na obszarze jednego państwa.

Co jest zatem najważniejszym atutem systemu bankowego SWIFT? Działa on niemal we wszystkich państwach na świecie i stosują go nie tylko banki, których liczba dziś przekracza już 11 tysięcy, ale też giełdy, domy maklerskie i masa pozostałych instytucji finansowych. Każdy uczestnik systemu SWIFT musi posiadać swój unikatowy kod (BIC – Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter i cyfr). Dopuszczalne jest także przyznawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod ma 11 znaków.

System SWIFT – przedstawiamy kody BIC największych polskich banków

Nawet jeżeli zaledwie sporadycznie korzystasz z przelewów międzynarodowych, warto pamiętać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub przynajmniej wiedzieć jak szybko znaleźć taką informację. Poniżej znajdziesz kody BIC znanych banków, mających oddziały w Polsce.

– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– CitiBank: CITIPLPX
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]