Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Skieruj się w to miejsce po więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie zważa na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Właściciele firm czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni co jakiś czas przypominać kontrahentowi o uiszczeniu należności za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta zapłaty. Ze względu na wymieniony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga ciągłego monitorowania wpływu należności

Biura rachunkowe nierzadko odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły powodem tego jest kwestia ciągłego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich śledzenia, aby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkuset fakturach pilnowanie należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu i minimalizację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]