Centrala telefoniczna

Producentami, a jednocześnie liderami w branży centrali telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które posiadają duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centralki telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć pracę firmy oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na zablokowania wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Posiada również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.