Promocja polskiego węgla

W związku z wyzwaniami związanymi z koniecznością konkurowania na polskim rynku z węglem importowanym, Południowy Koncern Węglowy S.A. rozpoczął politykę umacniania wizerunku polskiego węgla.

Węgiel kamienny i brunatny

Węgiel jest nieodawialnym źródłem energii, którego wartość opałowa jest zależna od jego składu (np. od zawartości wody). Największe złoża węgla kamiennego zlokalizowane są w Chinach, w USA, Indiach, RPA oraz w Australii i na Ukrainie.

Nasz rodzimy polski węgiel

Jeżeli chodzi o wydobycie substancji, jaką jest węgiel w Polsce, to jego pokłady są zlokalizowane w głównej mierze na Górnym Śląsku oraz w województwie lubelskim. Lokalni dostawcy mają w swojej ofercie takie rodzaje węgla, jak:

  • Węgiel typu Gruby I i Orzech – to gatunki o najwyższej kaloryczności oraz najmniejszej ilości popiołu pozostającego po ich spalaniu, dlatego są wykorzystywane do ogrzewania gospodarstw domowych
  • Węgiel typu Groszek – rodzaj drobnego węgla, którego spalanie następuje w specjalnych kotłach retortowych, które wyposażone są w automatyczne podajniki węgla, co jest ich niebywałą zaletą
  • Miał – najdrobniejszy z rodzajów węgla i jednocześnie najtańszym, który wykorzystywany głównie do spalania w elektrowniach i elektrociepłowniach.