Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Potrzebujesz dowiedzieć się, komu zlecić badania psychotechniczne Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie odwiedź http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one konieczne dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć tylko wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Zadaniem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek badanego, bo sprawdzane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, lecz gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania co rok.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]