Budujesz dom? Nie zaniedbuj izolacji fundamentów

Osłona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych faz budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto przeprowadzi zabezpieczenie fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zlecić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Wszak zastosowanie stosownych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest także dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też wypada powierzyć profesjonalistom, bo nierzadkim błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też wykorzystanie ich tanich substytutów, nie mających analogicznych parametrów wodochronnych. Niepoprawne ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieskuteczna.