Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Na tlumaczalnia.pl/ceny/ odnajdziesz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z całego świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze sporządzają mnóstwo zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że w sieci bez trudu można znaleźć darmowe narzędzia do translacji, nadal nic nie zastąpi usług wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest często wymagane, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak z grubsza wyliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Czynniki determinujące ostateczny koszt tłumaczenia

Finalny koszt translacji tekstu determinują wymienione niżej czynniki:
1. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie z reguły tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja z innego języka na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańsza niż tłumaczenie na język obcy.
3. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia bądź zagadnienia, które opisuje dokument. Przekład artykułów medycznych, kontraktów handlowych bądź prac akademickich kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, ale również stosowną wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Wypada zaznaczyć, iż przekład różnego typu dokumentów jak np. prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie oznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału lub odpisu, jak również nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli często posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym jest to 1125 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]