Kiedy warto wesprzeć się doświadczeniem coacha kariery?

Potrzebujesz porady coacha Kraków? Wejdź na https://bit.ly/2Y5JkfN.

Rynek pracy w XXI w. jest bardzo konkurencyjny i wymaga ciągłego dostosowywania się do jego bieżących potrzeb. W następstwie tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownikaprzedsiębiorstwa, ale także efektywna organizacja pracy dużych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się wiedzą jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Sesje z coachem kariery – rozwiń swoje kwalifikacje zawodowe

Zawodowy coach biznesu służy pomocą w rozszerzeniu zakresu kompetencji jednostki, otwiera ją na następujące zmiany oraz kolejne wyzwania zawodowe. Dzięki temu może ona dużo skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale także daje szersze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na ambicjach i postanowieniach klienta, więc sesje coachingowe zawsze są spersonalizowane, zorientowane na wykonanie określonych zadań. Kto chętnie postanawia skorzystać z usług coacha kariery? Są to w głównej mierze dyrektorzy czy właściciele firm, którzy pragną poszerzyć własne kompetencje w obszarze zarządzania i organizacji pracy.

Praca z coachem kariery – pierwszy kontakt oraz poznanie ambicji klienta

Podłożem przynoszącej pozytywne rezultaty współpracy z doradcą zawodowym, jest wnikliwe zrozumienie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem upływa na dokładnym wyznaczeniu aspiracji oraz oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, najboleśniejszych klęsk i najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pozwala to określić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy coaching, jak również wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Rozmowa wstępna nie musi przebiegać z coachem oko w oko – można nawiązać kontakt przez komunikator bądź telefon. Po zakończeniu określonej serii sesji coach przygotowuje podsumowanie. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne postanowienia oraz czy ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]