Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

W tym miejscu uzyskasz więcej szczegółów o rozwoju kompetencji.

Coraz większa grupa pracodawców dostrzega, że rozwój pracowników w znacznym stopniu przekłada się na powodzenie całej firmy. Zaangażowani pracownicy posiadający szeroki arsenał umiejętności miękkich to istotny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – uznane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich indywidualnych kwalifikacji oraz uwarunkowań może pomóc właścicielowi przedsiębiorstwa w budowaniu zespołu, który będzie gotowy na niecodzienne wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC przeprowadzonej przez profesjonalnego coacha można odkryć, kto z zatrudnionych przejawia umiejętności kierownicze i zostanie najlepszym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różne sposoby – np. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie audytów z pracownikami stosowane są skuteczne techniki szkoleń, np. symulacje, zadania w grupach, case study (omówienie danego przypadku) oraz wywiady. Przy ich użyciu można wydobyć utajone możliwości kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z zespołem w postaci coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Poprawnie przygotowany audyt jest rozdzielona na kilka stadiów. Zaczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych na konkretnym stanowisku. W kolejnym etapie audytor opracowuje techniki, które zostaną użyte w czasie sesji. Trzecim stadium jest zasygnalizowanie celów sesji, a także tego, co zamierza się za jej sprawą osiągnąć. Nie bez wpływu jest poza tym miejsce, w którym zostaną poprowadzone audyty pracownikami – musi one gwarantować komfort, który wspomoże osiągnięcie celów sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny czy też grupowy) jest prowadzony przez wykwalifikowanych doradców, którzy są psychologami. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, szczegółowy raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony oraz przekazane są zalecenia, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]