Kto może postawić na ochronę osób i mienia?

Skieruj się tutaj i dowiedz się, jak zamówić ochronę osób i mienia Kraków

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Wśród nich znajduje się zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji w większości przypadków decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można też zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Kontakt z firmą:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]