Kto może zostać detektywem?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony będący na zwolnieniu lekarskim faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – zawód tylko z licencją

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednią licencję, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą też spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, co najmniej średniego wykształcenia i obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywa?

Większość zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi gdy mamy podejrzenie, iż nasz partner nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.