To projekty budowlane muszą zawierać

Kliknij tu aby zobaczyć, kto sporządza projekty budowlane Kraków

Trudno znaleźć istotniejszą rzecz niż budowa domu. Warto przy tym zdać sobie sprawę, iż nie będzie to łatwe wyzwanie, a szczególne trudności związane są z załatwieniem różnych urzędowych spraw. Najpierw powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – będzie ono zatwierdzone, gdy przedstawimy projekt budowlany. Dokument powinien zostać stworzony przez architekta, a jego treść ustalają odpowiednie przepisy. Co więc musi się w nim znaleźć? Zachęcamy do lektury naszego tekstu.

Treść projektów budowlanych

Najistotniejszą częścią projektu budowlanego będzie plan zagospodarowania działki. Dokument musi być sporządzony na mapie w skali 1:500 zatwierdzonej przez geodetę oraz zawierać rozmieszczenie starszych i wznoszonych obiektów , a także instalacji elektrycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania muszą być zawarte również informacje o punkcie przechowywania śmieci, układzie roślin i płocie. Projekty budowlane muszą poza tym zawierać projekty budowanych domów, a nierzadko także oświadczenia podmiotów dystrybuujących wodę, gaz i prąd. W szczególnych sytuacjach niezbędne będzie także zawarcie rezultatów testów podłoża.

Po co są projekty budowlane?

Jak przed momentem wspomnieliśmy, projekty budowlane będą niezbędne byśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, że każda budowa powinna odbywać się według strategii określonej w owym dokumencie, zaś wszelkie niedopatrzenia mogą stać się przyczyną jej niezatwierdzenia.

Kontakt z firmą:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]