Kursy pierwszej pomocy

W Polsce każdego roku ginie parę tysięcy ludzi tylko z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie karetka pogotowia . Odpowiedzią na takie zatrważające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego reagowania w momencie zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia omawiane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych uzgodnień organizatora z odbiorcami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku oparzeń termicznych czy zawału mięśnia sercowego.