Oczyszczanie powietrza w mieszkaniu – to możliwe!

Mieszkańcy miast powoli przekonują się, jak istotne dla samopoczucia i zdrowia jest utrzymanie czystości powietrza. Wraz z powietrzem wdychamy różnego typu zanieczyszczenia i alergeny: spaliny samochodów, pyły zawieszone PM2.5, roztocza, dym tytoniowy czy wirusy i bakterie. Jak więc wykonać oczyszczanie powietrza w biurze lub domu?

Oczyszczacz powietrza – jak wiele zanieczyszczeń usunie?

Aktualnie najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest nabycie do mieszkania oczyszczacza powietrza. To urządzenie upora się zarówno z z zanieczyszczeniami cząsteczkowymi i biologicznymi, jak i pyłami. Skuteczność oczyszczaczy powietrza oblicza się określając najmniejszą wielkość cząstki zanieczyszczenia, która zostanie wyłapana w ich filtrze. Oczyszczacze o dużej wydajności, wyposażone w tzw. filtry HEPA, wychwytują praktycznie 100% zanieczyszczeń o rozmiarze 0,3 mikrona. Jednakże oczyszczanie powietrza z odpowiednim urządzeniem jest znacznie efektywniejsze.

Oczyszczacze powietrza Airdog – plusy

Innowacyjne oczyszczacze powietrza Airdog wykorzystują opatentowaną technologię Ionic Wind Technology, która umożliwia maksymalny poziom filtracji. Zatrzymują one nawet cząsteczki o rozmiarze 0,0145 mikrometrów, co pozwala wyeliminować pyły zawieszone PM2.5 i PM10, sadzę czy dym tytoniowy. Model Airdog X5 skutecznie i szybko eliminuje także wirusa grypy, co zaświadczają wykonane testy. Atutem oczyszczaczy powietrza Airdog jest ich budowa, która przyczynia się do zmniejszenia wydatków związanych z eksploatacją. Nie ma konieczności okresowej wymiany jednorazowych, papierowych filtrów HEPA – filtr wstępny i kasetę filtracyjną można opłukać, zaś jonizator plazmowy po prostu przetrzeć suchą gąbką. Te oczyszczacze powietrza są ciche, łatwe w użyciu i energooszczędne.